POSTUP PRI NÁSTUPE SENIORA

1.  Predbežná dohoda o umiestnení seniora
Po telefonickom dohovore sa môžete prísť osobne pozrieť do nášho domu seniorov a pokiaľ sa  Vám bude páčiť, predbežne sa dohodneme na umiestnení Vášho seniora k nám.

2.  Vybavenie dokumentácie
Ako prvé potrebujete získať Rozhodnutie o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vydáva sociálny odbor príslušného mestského alebo obecného úradu. Aby Vám takéto rozhodnutie vydali, musíte predložiť:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekárska dokumentácia na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

3.  Uzavretie zmluvy
Teraz predložíte žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Túto žiadosť predkladáte nám – domu seniorov, do ktorého chcete seniora umiestniť. Pokiaľ budú splnené všetky podmienky, zmluvu uzavrieme. Potrebná dokumentácia na stiahnutie tu.

Z praktických dôvodov odporúčame urobiť dohodu s ošetrujúcim lekárom o presune seniora ako pacienta do zdravotnej starostlivosti lekára, ktorý poskytuje dohľad nad naším domom seniorov. Dôvodom je, že celá zdravotná starostlivosť, dohľad, predpisovanie liekov, kontrolné vyšetrenie sa presunie na ošetrujúci personál domu seniorov a Vám ubudnú starosti.

4. Nástup seniora
Pri nástupe do domu seniorov by mal klient mať pri sebe:

  • lieky aspoň na 1 mesiac (musí predpísať súčasný lekár)
  • kompletnú zdravotnú dokumentáciu
  • platnú kartičku poistenca
  • predpísané zdravotné a rehabilitačné pomôcky (invalidný vozík, chodítko a pod.)

5. Adaptačné obdobie
Naša celodenná starostlivosť začína adaptačným obdobím. V tomto čase máme seniora pod drobnohľadom, sledujeme jeho psychický aj fyzický stav – detailne zaznamenávame akékoľvek zmeny k lepšiemu či horšiemu a konzultujeme ich s odbornými lekármi. So seniorom sa udržiava úzka komunikácia, pri ktorej zotrvávame aj po tom, čo sa senior adaptuje.