Dom seniorov bez vstupného poplatku.

BEZ VSTUPNÉHO POPLATKU.

Potrebujete umiestniť seniora tak, aby Vás to nárazovo finančne nepreťažilo?
V našom dome seniorov neplatíte „vstupný poplatok“ ani iné „úvodné platby“ či „finančné dary“.

Zistite, koľko miest je ešte voľných a aké sú možnosti. Kliknite sem:

STAV VOĽNÝCH MIEST