VYBAVENIE DOKUMENTÁCIE

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  (pre jeho získanie musíte vyplniť žiadosť, v rámci ktorej je nutné zahrnúť aj kompletný lekársky nález)
  .
  Stiahnuť žiadosť

Pokiaľ rozhodnutie o odkázanosti nemáte, sú potrebné:

 • Zdravotná dokumentácia
  (potrebná na vybavenie bodu 1)
 • Žiadosť o umiestnenie seniora do zariadenia pre seniorov (dostanete od nás po osobnej konzultácii)
POSTUP PRI NÁSTUPE SENIORA

Zariadenie pre seniorov, kde dokumentáciu vybavíme za Vás.