MANUÁL OPATRENÍ

v pobytových zariadeniach sociálnych služieb voči šíreniu a k zvládnutiu nákazy Covid – 19

MANUÁL OPATRENÍ v pobytových zariadeniach sociálnych služieb  voči šíreniu a k zvládnutiu nákazy Covid – 19

Manuál v PDF

.

.