„Domov dôchodcov“ s nástupom ihneď.

„DOMOV DÔCHODCOV“
BEZ ČAKACEJ DOBY

Pokiaľ Váš senior spĺňa podmienky prijatia, prijmeme ho a náš odborný personál sa mu začne ihneď venovať. Okrem toho je u nás nástup bez vstupného poplatku.