STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálna rehabilitácia: v oblasti sociálnej rehabilitácie sa u našich seniorov snažíme najmä o podporu samostatnosti, nezávislosti, posilnenie ich návykov pri seba-obsluhe a pri základných aktivitách. Zapájame ich do spoločenského života a snažíme sa o rozvoj ich osobných záujmov (kultúrne či športové vyžitie). Súčasťou sociálnej rehabilitácie bývajú rôzne terapie ako napríklad pracovná terapia, ktorej cieľom je osvojiť si, obnoviť a udržať mentálne či pracovné zručnosti. Patrí sem taktiež duchovná starostlivosť o seniorov formou nedeľných bohoslužieb alebo osobnou prítomnosťou duchovného na vyžiadanie klienta.

Starostlivosť o seniorov prebieha prostredníctvom širokej škály služieb.

Sociálne poradenstvo a podpora: keď sa naši seniori ocitnú v zložitých životných okolnostiach, pomáhame im zorientovať sa v danej situácii alebo probléme a snažíme sa im poskytnúť informácie a vypracovať možnosti riešenia. Následne je našou snahou pomôcť im situáciu aj prakticky zvládnuť (často v spolupráci a komunikácii s príbuznými) a čo najskôr ich zbaviť psychickej záťaže, ktorá môže mať neblahý vplyv na ich fyzické zdravie. Našim seniorom zabezpečujeme odbornú pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, spisujeme pre nich  písomnosti, vybavujeme osobné doklady a inú úradnú agendu.

Starostlivosť o seniorov zahŕňa aj sociálne poradenstvo a podporu.

Zdravotná starostlivosť: klientom poskytujeme základné zdravotné ošetrenia, podávame lieky, vitamíny a podporné výživové doplnky, aplikujeme inzulín a zabezpečujeme rehabilitáciu. Naši seniori sú pod dohľadom praktického lekára, a pokiaľ si to vyžaduje ich zdravotný stav, tak i psychiatra.

Ošetrovateľská starostlivosť: v závislosti od stupňa odkázanosti dostáva každý klient primeranú ošetrovateľskú starostlivosť, do ktorej samozrejme patria obslužné činnosti ako umývanie, prebaľovanie, kŕmenie nemobilných klientov. Odvoz, dovoz a sprevádzanie na odborné vyšetrenia k špecialistom a pod.

Náš personál poskytuje starostlivosť o seniorov s ľudským a prívetivým prístupom.

Ubytovanie: seniori sú ubytovaní v jedno alebo dvoj-lôžkových izbách. Ukazuje sa, že dvaja seniori na izbe, ktorí si vzájomne vyhovujú, či už povahou, charakterom diagnózy, alebo fyzickými či mentálnymi schopnosťami, sa vedia navzájom pozitívne ovplyvniť. Izby sú zariadené v prírodných drevených odtieňoch, s drevenou podlahou, nábytkom aj posteľami, ktoré sú podľa potreby seniora polohovateľné. Súčasťou každej izby je vlastná štandardne vybavená kúpeľňa s WC a sprchovým kútom. Podľa želania a potrieb obyvateľov môžu mať na izbe ešte televízor, konferenčný stolík s kresielkami či písací stôl so stoličkou.

Jedno a dvojlôžkové izby uľahčujú starostlivosť o seniorov a spríjemňujú im pobyt.

Stravovanie: strava je dôležitý faktor v udržovaní zdravia. Na výdatnú a zdravú stravu kladieme veľký dôraz a snažíme sa, aby naši seniori jedli „ako doma“, no samozrejme s ohľadom na to, čo si vyžaduje ich individuálny zdravotný stav. 

Upratovanie, pranie a žehlenie: pani upratovačky sa starajú o hygienicky čisté a upratané priestory, ktoré prispievajú k tomu, aby sa u nás seniori ale aj návštevy cítili príjemne. Tak ako v každej domácnosti, aj u nás sa hromadí prádlo, ktoré je potrebné vyprať a vyžehliť, a hoci sme taká „väčšia domácnosť“, aj o tieto činnosti sa príkladne stará náš personál.

Naša výborná kuchyňa dopĺňa starostlivosť o seniorov výživnými jedlami.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (na objednávku klienta)

  • pedikúra
  • manikúra
  • kaderník
  • masáže
  • špeciálne typy rehabilitácie
  • a iné