Arteterapia alebo „liečenie umením“

Arteterapia alebo „liečenie umením“

Arteterapia alebo „liečenie umením“ V našom zariadení sme zaviedli do praxe rôzne druhy arteterapie, ako napríklad: individuálnu, skupinovú-produktívnu či receptívnu. Arteterapia by sa veľmi zjednodušene dala opísať ako „liečenie umením“. Viac o tejto terapii sa môžete dozvedieť: http://www.arte-terapia.sk/arteterapia/. Arteterapia vo veľkej miere vplýva na psychiku klientov a zlepšuje ich duševnú rovnováhu, sebareflexiu, podporuje emocionalitu a zmyslové vnímanie, komunikáciu, adaptáciu ako aj kreativitu a fantáziu. Naši klienti si obľúbili hlavne skupinovú-produktívnu a receptívnu arteterapiu. Poslednej menovanej sa nedávno aj zúčastnili a to priamo u nás v dome seniorov. Receptívna arteterapia môže mať rôzne formy, ako sú napríklad návštevy galérií, výstav, projekcia diapozitívov či videozáznamov umenia v spojení s rozhovormi o vnímaní výtvarných diel a aretefaktov. Za […]