Arteterapia alebo „liečenie umením“

Arteterapia alebo „liečenie umením“

V našom zariadení sme zaviedli do praxe rôzne druhy arteterapie, ako napríklad: individuálnu, skupinovú-produktívnu či receptívnu.

Arteterapia by sa veľmi zjednodušene dala opísať ako „liečenie umením“. Viac o tejto terapii sa môžete dozvedieť: http://www.arte-terapia.sk/arteterapia/.

Arteterapia vo veľkej miere vplýva na psychiku klientov a zlepšuje ich duševnú rovnováhu, sebareflexiu, podporuje emocionalitu a zmyslové vnímanie, komunikáciu, adaptáciu ako aj kreativitu a fantáziu. Naši klienti si obľúbili hlavne skupinovú-produktívnu a receptívnu arteterapiu.

Poslednej menovanej sa nedávno aj zúčastnili a to priamo u nás v dome seniorov. Receptívna arteterapia môže mať rôzne formy, ako sú napríklad návštevy galérií, výstav, projekcia diapozitívov či videozáznamov umenia v spojení s rozhovormi o vnímaní výtvarných diel a aretefaktov.

Za úspech považujeme, že v našom dome seniorov sa arteterapie zúčastnila väčšina klientov a oslovila ich natoľko, že ešte pár dní po jej absolvovaní o nej opätovne rozprávali.

Terapia prebiehala tak, že sme v priestoroch domu seniorov navodili atmosféru múzea vystavením obrazov a pocit pokoja a harmónie sme umocnili sprievodnými tónmi diel klasických svetovej hudby. Klienti počas terapie vyjadrovali svoje pocity, emócie a myšlienky. Celý proces prebiehal v znamení spojenia kultúry a rozhovorov. Potešilo nás, keď sme videli, ako klienti odchádzali z terapie spokojní a pozitívne naladení. Jej pozitívny dopad na ich psychickú pohodu bol veľmi očividný.

Mgr. Jana Slezáková
sociálna pracovníčka

Arteterapia v dome seniorovArteterapia v dome seniorovArteterapia v dome seniorov

Arteterapia v dome seniorov
Arteterapia v dome seniorov
Arteterapia v dome seniorov
Arteterapia v dome seniorovArteterapia v dome seniorov

Arteterapia v dome seniorovArteterapia v dome seniorov
Arteterapia v dome seniorov